SPECIÁLNÍ SLEVA 2% - informace o možnosti poskytnutí

Vážení zákazníci,

mimořádnou slevu ve výši 2% ze základní ceny zájezdu je možné poskytnout jen na zájezdy objednané přímo z našich www stránek s uzavřenou cestovní smlouvou elektronicky přes e-mail nebo zaslanou faxem.

Tuto slevu nesposkytujeme při sepsání smlouvy osobně v naší kanceláři a v případě, kdy vyhledáváme zájezd za zákazníka respektive je zákazníkovi "hlídána" cena last minute již vybraného zájezdu.

Také tato sleva není poskytována po osobním jednání, kdy je zákazníkovi daný zájezd doporučen a jeho objednávka poté realizována přes naše internetové stránky.

Děkujeme za pochopení.